Shop Mobile More Submit  Join Login
About Student Artist Nguyễn Trần Phúc ĐoanFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 56 Deviations 146 Comments 1,484 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Watchers

Groups

This user is not currently part of any groups.
- Hello! My name's Đoan *Tên tui đẹp à nha* Ahihi bị ATSM đó mà!!
- I'm from VietNam
- Ngu hiết biết rồi
- Trình độ design: Không biết nữa =))
- Mục đích đăng kí Deviantart: Học hỏi, phòng trường hợp Zing chán, Face chê thí qua đây chơi......
- Sinh năm: 2003 đó
- Ở : Thành phố Mỹ Tho =))
- Nữ đó nha hơi giống con trai xíu bị mami chửi hoài à :D
- My Idol: All K-pop :333
- Nick Zing : Click đi 
- Nick Face: Click đi mới tạo đó nick cũ mất cmn pass

                                                             Hết rồi

deviantID

MinMiNLaygirl1234's Profile Picture
MinMiNLaygirl1234
Nguyễn Trần Phúc Đoan
Artist | Student
Vietnam
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconmantien:
mantien Featured By Owner Jul 12, 2015  Student Interface Designer
Hello!! Tui là chủ acc đó nhưng mà quên cmn pass nên chuyển qua đây sống
- Unwatch giùm tui nhe, cảm ơn = ))
Reply
:iconmichelle-catt:
michelle-catt Featured By Owner May 27, 2015  Student Traditional Artist
wat m nờ
Reply
:iconminminlaygirl1234:
MinMiNLaygirl1234 Featured By Owner May 27, 2015  Student
chưa mà m
Reply
:iconmichelle-catt:
michelle-catt Featured By Owner May 27, 2015  Student Traditional Artist
gòi đó
Reply
:iconkubrakose95:
kubrakose95 Featured By Owner May 18, 2015  Hobbyist Interface Designer
thanks for the fav :D
Reply
:iconminminlaygirl1234:
MinMiNLaygirl1234 Featured By Owner May 18, 2015  Student
Nothing :)
Reply
:iconthoa-cucheoo:
Thoa-Cucheoo Featured By Owner May 3, 2015  Student
Watch em rồi nha. Watch lại s' nhá <3
Reply
:iconminminlaygirl1234:
MinMiNLaygirl1234 Featured By Owner May 3, 2015  Student
Rồi nha s'
Reply
:iconthoa-cucheoo:
Thoa-Cucheoo Featured By Owner May 3, 2015  Student
Tks em <3
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner May 1, 2015  Student Photographer
wat back đê ~~ con Min xinhh gái đây
Reply
Add a Comment: